Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 03:52:37 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22736Tiêu đề: thi thử chuyên nguyễn huệ câu 9
Gửi bởi: robot3d trong 03:52:37 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
mạch LC lí tưởng có [tex]C=5\mu[/tex] [tex]L=5\mu H ,C=8\eta F[/tex] . Tại thời điểm t, tụ điện đang phóng điện và điện tích của tụ tại thời điểm đó [tex]q=2,4.10^{-8}C[/tex] . tại thời điểm sau đó [tex]\Delta t=\pi (\mu s)[/tex] thì HDT trên tụ là :
A 3,6 V       B -3         C 3             D -4,8

Tiêu đề: Trả lời: thi thử chuyên nguyễn huệ câu 9
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:00:25 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
Bài đăng sai quy định:
1. Đặt tên chưa đúng?
2. Mục đích đăng bài để làm gì?
Em đã đăng 10 bài rồi, chúng tôi nghĩ em không còn lạ với quy định của forum chứ.