Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 11:46:43 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22734Tiêu đề: Bài toán sóng âm lạ
Gửi bởi: congvinh667 trong 11:46:43 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
Con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần với với tốc độ lần lượt là 19 m/s và 1m/s. Ban đầu từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 1/6 giây từ khi phát Biết tốc độ sóng âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi là:

A. 1,49s
B. 3,12s
C. 1,81 s
D. 3,85s


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán sóng âm lạ
Gửi bởi: havang1895 trong 02:17:46 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
Con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần với với tốc độ lần lượt là 19 m/s và 1m/s. Ban đầu từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 1/6 giây từ khi phát Biết tốc độ sóng âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi là:

A. 1,49s
B. 3,12s
C. 1,81 s
D. 3,85s

Khoảng cách trước khi dơi phát sóng: (340.1/6 + 19.1/6)/2 + 1.1/12 gần bằng 30m --> tg: ,30/20 =1,49


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán sóng âm lạ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:23:09 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
Giải chi tiết