Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missteenonline trong 10:14:35 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22733Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: missteenonline trong 10:14:35 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2015
Catot của một tế bào quang phổ được phủ một lớp xesi có công thoát là 1,9eV. Catot được chiếu sáng bởi một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng lam đa=0,56.dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và hướng nó vào một từ trường đều có vuông góc với của electron và B=6,1.10^5T.bán kính của quỹ đạo các electron bay trong từ trường là:
Giải giúp em với ạ..!!


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: 1412 trong 10:26:03 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
Catot của một tế bào quang phổ được phủ một lớp xesi có công thoát là 1,9eV. Catot được chiếu sáng bởi một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng lam đa=0,56.dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và hướng nó vào một từ trường đều có vuông góc với của electron và B=6,1.10^5T.bán kính của quỹ đạo các electron bay trong từ trường là:
Giải giúp em với ạ..!!

Mình xin giải bài này như sau:
Giới hạn quang điện của Xesi là [tex]\lambda o=\frac{hc}{A}=...= 0,65 \mu m[/tex]
vì [tex]\lambda= 0,56 \mu m < \lambda o[/tex] nên hiện tượng quang điện xảy ra
Khi đó: [tex]\frac{hc}{\lambda } = \frac{hc}{\lambda o} + \frac{mv^{2}}{2} => v=....[/tex]

 e bứt ra khỏi bề mặt kim loại -> đi vào từ trường đều sẽ chịu tác dụng của lực Lorenx nên bay theo một quỹ đạo tròn
Ta có lực Lorenx : [tex]F=\mid q\mid vB=m.a_{ht}=\frac{m.v^{2}}{r} => r=\frac{mv}{qB}[/tex] với q =e=1,6.10^-19
Bạn tính thử xem có ra đáp án không nhé.
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ  ^-^!