Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 09:39:26 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22722Tiêu đề: Năng lượng tối thiểu của phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: congvinh667 trong 09:39:26 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2015
Mọi người ơi giúp mình bài này với, dữ kiện năng lượng tối thiểu của phàn ứng là thế nào vậy??
Dùng hạt [tex]\alpha[/tex] làm đạn bắn phá hạt nhân N(7,14) đang đứng yên gây ra phản ứng [tex]\alpha[/tex] + N --> X+p, Năng lượng tối thiểu dùng cho phản ứng này là 1,21 MeV, 2 hạt sinh ra trong phản ứng này có cùng vec to vận tốc, tính động năng của hạt [tex]\alpha[/tex]  ban đầu
A. 1,6 MeV
B. 4 MeV
C. 2,4 MeV
D. 3,1 MeV


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng tối thiểu của phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: timtoi trong 09:44:08 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2015
Mọi người ơi giúp mình bài này với, dữ kiện năng lượng tối thiểu của phàn ứng là thế nào vậy??
Dùng hạt [tex]\alpha[/tex] làm đạn bắn phá hạt nhân N(7,14) đang đứng yên gây ra phản ứng [tex]\alpha[/tex] + N --> X+p, Năng lượng tối thiểu dùng cho phản ứng này là 1,21 MeV, 2 hạt sinh ra trong phản ứng này có cùng vec to vận tốc, tính động năng của hạt [tex]\alpha[/tex]  ban đầu
A. 1,6 MeV
B. 4 MeV
C. 2,4 MeV
D. 3,1 MeV
Nang toi thieu o bai nay la nang luong can thu vaode pu xay ra do ban no chinh la W = -1,211,21MeV.