Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: HocsinhBH trong 06:09:36 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22717Tiêu đề: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: HocsinhBH trong 06:09:36 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2015
Tiếng còi một ô tô có tần số 1000Hz . Ô tô đi trên đường với vận tốc 20m/s. Tốc độ âm thanh không khí 340m/s. Tần số riêng của tiếng còi một người đứng cạnh đường khi ô tô xa dần anh ta là :
A. 1062,5 Hz
B. 1058,8 Hz
C. 944.4 Hz
D. 941,2 Hz