Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: HocsinhBH trong 11:30:58 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22716Tiêu đề: Bài điện xoay chiều trong một đề thi thử
Gửi bởi: HocsinhBH trong 11:30:58 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2015
Một đoạn mạch gồm điện trở R=2ôm mắc nối tiếp với 1 cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=200căn2 cos100pi t (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa cuộn dây lần lượt là 60 và 160 V. Dòng điện chạy qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 3A. Điện trở thuần và độ tự cảm cuộn dây là:
A. 40 ôm và 0,21 H
B. 30 ôm và 0,14 H
C. 40 ôm và 0,28 H
D. 40 ôm và 0,14 H


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều trong một đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:36:33 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2015
Một đoạn mạch gồm điện trở R=2ôm mắc nối tiếp với 1 cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=200căn2 cos100pi t (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa cuộn dây lần lượt là 60 và 160 V. Dòng điện chạy qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 3A. Điện trở thuần và độ tự cảm cuộn dây là:
A. 40 ôm và 0,21 H
B. 30 ôm và 0,14 H
C. 40 ôm và 0,28 H
D. 40 ôm và 0,14 H
DÙNG giản đồ vecto em có ct  : U^2 = Ud^2+UR^2+2UR.Ud.cos(phiday) ==> cos(phiday)
Mặt khác cos(phiday)=Ur/Ud  và sin(phiday)=UL/Ud ==> Ur, UL ==> r = Ur/I, ZL=UL/I