Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 12:32:05 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22713Tiêu đề: Lý thuyết về công suất dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: kientri88 trong 12:32:05 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2015
Nhờ các thầy giải thích giúp, em cảm ơn ạ.

Mạch RLC , cuộn dây thuần cảm, L thay đổi.
Điều nào không đúng:
A. Khi công suất đạt cực đại cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở và uL=uC
B. Công suất tức thời đoạn mạch biến thiên tuần hoàn với tần số bằng hai lần tần số dòng điện xoay chiều.
C. Công suất trung bình đoạn mạch tỉ lệ với bình phương hệ số công suất.
D. Công suất tức thời có giá trị bằng tổng đại số công suất tiêu thụ trên các phần tử mạch điện.
  (trong đề số 1 báo VLTT-2015)
Đáp án là A, nhưng em thấy câu C và câu D cũng không đúng nữa phải không ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết về công suất dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:09:41 AM Ngày 24 Tháng Tư, 2015
Nhờ các thầy giải thích giúp, em cảm ơn ạ.

Mạch RLC , cuộn dây thuần cảm, L thay đổi.
Điều nào không đúng:
A. Khi công suất đạt cực đại cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở và uL=uC
B. Công suất tức thời đoạn mạch biến thiên tuần hoàn với tần số bằng hai lần tần số dòng điện xoay chiều.
C. Công suất trung bình đoạn mạch tỉ lệ với bình phương hệ số công suất.
D. Công suất tức thời có giá trị bằng tổng đại số công suất tiêu thụ trên các phần tử mạch điện.
  (trong đề số 1 báo VLTT-2015)
Đáp án là A, nhưng em thấy câu C và câu D cũng không đúng nữa phải không ạ ?
A uL=-uC
B p=u.i=UIcos(phi)+UI.cos(2wt) ==> w'=2W
C. P=(U^2/R).cos^2(phi)
D. p=u.i = (uR+uL+uc).i = pR+pL+pC