Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 03:09:46 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22703Tiêu đề: BT Dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: hstb trong 03:09:46 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2015
Phiền các thầy giúp em làm bài tập này với ạ, nếu có nhiều cách giải khác nhau thì càng tốt! Em cảm ơn ạ!

Một dao động điều hòa với phương trình [tex]x=8cos(4 \pi t +\frac{\pi}{2}[/tex]. Tìm thười gian vật đi qua vị trí x = 4 cm lần thứ 2015.


Tiêu đề: Trả lời: BT Dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:58:49 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2015
Phiền các thầy giúp em làm bài tập này với ạ, nếu có nhiều cách giải khác nhau thì càng tốt! Em cảm ơn ạ!

Một dao động điều hòa với phương trình [tex]x=8cos(4 \pi t +\frac{\pi}{2}[/tex]. Tìm thười gian vật đi qua vị trí x = 4 cm lần thứ 2015.
C1: xuất phát từ ý tưởng 1 chu kỳ vật luôn qua một vị trí 2 lần.
n lẻ ==> t = (n-1)/2.T + t1 (t1 là là gian qua vị trí cho trước lần thứ 1 tính từ thời điểm to)
n chẵn ==> t = (n-2)/2.T + t2 (t1 là là gian qua vị trí cho trước lần thứ 2 tính từ thời điểm to)
(2 lần đầu chưa được 1 chu kỳ)
áp dụng : t=1007T+t1
t=0,x=0,v<0 ==> t1=T/2+T/12 (em dùng bảng PP TG hay vecto quay) ==> t=1007T+T/2+T/12=503,19s
C2. giải PT
x=4=8cos(4pit+pi/2) ==> 4pit+pi/2=pi/3+k2pi  v 4pit+pi/2=-pi/3+k2pi ==> t1 = -1/24 + k/2 và t2 = -5/24 + k/2
thử k=1 ==> t1=11/24(2) ; t2=7/24(1)
k=2 ==> t1=23/24(4); t2=19/24(3)
theo quy luật
...
...
k=1007 ==> t1=503,458(2014) ; t2=503,29(2013)
k=1008 ==> t2=503,79(s)(2015)