Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dodaihocnhe trong 11:03:32 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22676Tiêu đề: Tìm số điểm dao động với biên độ < biên độ cực đại
Gửi bởi: dodaihocnhe trong 11:03:32 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2015
Các thầy và các bạn cho em hỏi một bài này ạ!
Tại hai điểm A, B trên mặt nước cho hai nguồn dao động ngược pha với phương trình là u1=6cos(wt)(cm) và u2=-6cos(wt)(cm)
Biết AB = 10,5 lam đa, tìm trên đoạn AB số điểm dao động với biên độ 6(cm) và cùng pha với hai nguồn trên đoạn nối hai nguồn.


Tiêu đề: Trả lời: Tìm số điểm dao động với biên độ < biên độ cực đại
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:41:39 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2015
Các thầy và các bạn cho em hỏi một bài này ạ!
Tại hai điểm A, B trên mặt nước cho hai nguồn dao động ngược pha với phương trình là u1=6cos(wt)(cm) và u2=-6cos(wt)(cm)
Biết AB = 10,5 lam đa, tìm trên đoạn AB số điểm dao động với biên độ 6(cm) và cùng pha với hai nguồn trên đoạn nối hai nguồn.
dùng T/C sóng dừng
số CĐ : -10,5 < (k+1/2).lambda < 10,5 ==> k={-10,..,9} nếu tính luôn A,B thì k={-11,..10}
những CĐ cùng pha với A là k=-9,-7,-5,-3,-1,1,3,5,7,9
mội CĐ có hai điểm có biên độ 6 đối xứng ==> 20 điểm thỏa, mặt khác ngay A,B là hai bụng sóng ==> còn có hai điểm trong A,B có điểm cùng pha A và B ==> 22 điểm