Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: VAN HOP trong 12:06:42 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22667Tiêu đề: CM Lượng Giác
Gửi bởi: VAN HOP trong 12:06:42 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2015
[tex]H=\frac{cot^{2}\frac{x}{2}-cot^{2}\frac{3x}{2}}{cos^{2}\frac{x}{2}cosx(1+cot^{2}\frac{3x}{2})}=8[/tex]
thanhks ạ!