Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 01:13:34 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22661Tiêu đề: Vị trí cân bằng của tời và chu kỳ dao động?
Gửi bởi: hellohi trong 01:13:34 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2015
Một cái tời tạo thành từ một trục vật hình trục bán kính R và momen quán tính I và một tay quay với phần trục vuông góc đến trục quay có chiều dài l và có khối lượng m , còn phần còn lại song song tay cầm - khối lượng [tex]m_{2}[/tex]. Người ta treo vào tời một vật có khối lượng m. Giả sử sợi dây treo vật có trọng lượng không đáng kể. Hãy tìm vị trí cân bằng của tời (tức góc [tex]\alpha[/tex] trên hình) và chu kỳ dao động của hệ sau khi thay đổi nhỏ vị trí của tay quay. Bỏ qua lực cản của chuyển động.
Mọi người giải giúp em với ạ.