Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 12:10:28 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22659Tiêu đề: Dao động điều hòa KHÓ 2
Gửi bởi: hstb trong 12:10:28 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2015
Một chất điểm dao động điều hòa, khi qua vị trí cân bằng có vận tốc 2 m/s.
a) Viết PT dao động của vật với gốc thời gian chọn lúc vật đi qua vị trí x = - 10 căn 3 cm với vận tốc 1 m/s.
b) Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí x = 20cm đến x = -10 căn 3 cm. Suy ra tốc độ trung bình trên quãng đường này

Phiền các thầy giúp em giải bài tập khó này với, em cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa KHÓ 2
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:07:07 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2015
Một chất điểm dao động điều hòa, khi qua vị trí cân bằng có vận tốc 2 m/s.
a) Viết PT dao động của vật với gốc thời gian chọn lúc vật đi qua vị trí x = - 10 căn 3 cm với vận tốc 1 m/s.
b) Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí x = 20cm đến x = -10 căn 3 cm. Suy ra tốc độ trung bình trên quãng đường này

Phiền các thầy giúp em giải bài tập khó này với, em cảm ơn ạ!

a. Vmax = wA và [tex]A^2=x^2+v^2/w^2[/tex]  => A = 20cm và w = 10 rad/s => viết pt dao động

b. vật đi từ biên đến vị trí -A căn 3/  2 mất T/4 + T/6    -  thời gian nầy là ngắn nhất. Bạn dùng phương trình hay đường tròn chứng minh dễ dàng.

Tốc độ trung bình bằng quãng đường chia thời gian.