Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenymi trong 09:23:15 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22648Tiêu đề: bài tập tụ điện xoay
Gửi bởi: nguyenymi trong 09:23:15 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2015
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm thuần và một tụ điện là tu xoay [tex]C_{x}[/tex]. điện dung của tụ [tex]C_{x}[/tex] là hàm bậc nhất của góc xoay. khi chưa xoay tụ (góc xoay bằng [tex]0^{0}[/tex]) thì mạch được sóng có bước sóng 20m. để mạch bắt được sóng 30m thì phải xoay tụ tới góc xoay bằng
A.[tex]120^{0}[/tex]
B.[tex]135^{0}[/tex]
C.[tex]75^{0}[/tex]
D.[tex]90^{0}[/tex]
giúp em bài này nha mọi người