Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenymi trong 09:11:52 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22647Tiêu đề: bài tập về máy biến áp
Gửi bởi: nguyenymi trong 09:11:52 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2015
Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có [tex]n_{1}[/tex]=1320 vòng,điện áp [tex]U_{1}[/tex]=220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có [tex]U_{2}[/tex]=10V,[tex]I_{2}[/tex]=0,5A; Cuộn thứ cấp thứ 2 có [tex]n_{3}[/tex]=25vòng,[tex]I_{3}[/tex]=1,2A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là
A.[tex]I_{1}[/tex]=0,035A
B.[tex]I_{1}[/tex]= 0,045A
C.[tex]I_{1}[/tex]= 0,023A
D.[tex]I_{1}[/tex]= 0,055A
MỌI NGƯỜI GIÚP EM BÀI NÀY NHA