Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: rosamultiflora trong 08:07:53 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22644Tiêu đề: BÀI TẬP ÔN THI ĐH
Gửi bởi: rosamultiflora trong 08:07:53 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2015
Thầy cô,các bạn giúp em mấy câu trong đề thi thử,em cảm ơn ạ!

1Một máy phát điện xoay chiều một pha có roto là phần cảm, điện trở thuần của máy không đáng kể, quay với tốc độ n vòng/phút được nối vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp, L thay đổi được. Khi L = L1 thì và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là U. Nếu cho tốc độ quay của roto là 2n vòng/phút thì để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm vẫn là U thì độ tự cảm của cuộn dây là?
2Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng với nguồn sáng S phát ra ba bức xạ 0,42 (màu tím); 0,56 (màu lục); 0,70 (màu đỏ). Giữa hai vân liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm sẽ có tổng cộng bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của ba màu trên?
3Hai nguồn sóng A, B cách nhau 12,5 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng,dao động tại nguồn có phương trình uA =uB =acos100pit
tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,5 m/s. Số điểm trên đoạn
AB dao động với biên độ cực đại và dao động ngược pha với trung điểm I của đoạn AB là?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ÔN THI ĐH
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:07:46 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2015
2Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng với nguồn sáng S phát ra ba bức xạ 0,42 (màu tím); 0,56 (màu lục); 0,70 (màu đỏ). Giữa hai vân liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm sẽ có tổng cộng bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của ba màu trên?
xét hai vân trùng 3 gần nhất là vân trung tâm và vân gần nó nhất.
tìm bậc vân sáng 1,2,3 tại vân trùng ba gần vân trung tâm nhất
k1=BSCNN(lambda1,lambda2,lambda3)/lambda1=20; tương tự k2=15; k3=12
xét vân trùng (1,2) : k1/k2=4/3 có 4 vân trùng (1,2)
xét vân trùng (1,3) : k1/k3=5/3 có 3 vân trùng (1,3)
xét vân trùng (2,3) : k2/k3=5/4 có 2 vân trùng (2,3)
số vân đơn sắc : (19) + (14) + (11) - (2.4 +2.3 + 2.2)
Trích dẫn

3Hai nguồn sóng A, B cách nhau 12,5 cm trên mặt nước tạo ra giao thoa sóng,dao động tại nguồn có phương trình uA =uB =acos100pit
tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,5 m/s. Số điểm trên đoạn
AB dao động với biên độ cực đại và dao động ngược pha với trung điểm I của đoạn AB là?
[AB]/lambda= 12,5
dựa trên T/C sóng dừng trên đoạn [AB], trung điểm I là bụng sóng đánh số k=0
==> các bụng sóng đồng pha I là các cực đại đánh số k={1,3,5,7,9,11, -1,-3,-5,-7,-9,-11}


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ÔN THI ĐH
Gửi bởi: rosamultiflora trong 05:41:22 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2015
hihi câu 1 em chép thiếu đề,em sửa lại rồi,th giải giúp em luôn nha!
1Một máy phát điện xoay chiều một pha có roto là phần cảm, điện trở thuần của máy không đáng kể, quay với tốc độ n vòng/phút được nối vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp, L thay đổi được. Khi L = L1 thì ZL1 =ZC=R......và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là U. Nếu cho tốc độ quay của roto là 2n vòng/phút thì để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm vẫn là U thì độ tự cảm của cuộn dây là?
còn 2 câu này nưa ạ!
1Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 14,5cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình và . Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi E, F, G là ba điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FG = GB. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AG là?
2.: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng có phương trình . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. M1, M2 là hai điểm trên cùng một elip nhận A, B làm tiêu điểm. Biết ; . Tại thời điểm li độ của M1 là 3cm thì li độ của M2 là?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ÔN THI ĐH
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:15:11 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2015
hihi câu 1 em chép thiếu đề,em sửa lại rồi,th giải giúp em luôn nha!
1Một máy phát điện xoay chiều một pha có roto là phần cảm, điện trở thuần của máy không đáng kể, quay với tốc độ n vòng/phút được nối vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp, L thay đổi được. Khi L = L1 thì ZL1 =ZC=R......và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là U. Nếu cho tốc độ quay của roto là 2n vòng/phút thì để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm vẫn là U thì độ tự cảm của cuộn dây là?
khi n ==> E,ZL1,ZL1=ZC=R ==> UL1=E.ZL1/Z = E
khi 2n ==> E'=2E,ZL2,ZC'=ZC/2=R/2 ==> UL2=2E.ZL2/can(R^2+(ZL2-R/2)^2)
UL1=UL2 ==> E = 2E.ZL2/can(R^2+(ZL2-R/2)^2)
==> R^2 + (ZL2-R/2)^2 = 4.ZL2^2
==> R^2 + ZL2^2 -ZL2R + R^2/4 = 4ZL2^2
==> 5R^2/4 - ZL2.R = 3ZL2^2
==> 5ZL1^2/4 = 3ZL2^2 + ZL2.ZL1
==> (5/4) = 3(ZL2/ZL1)^2 + (ZL2/ZL1)
giải PT sẽ ra ZL2/ZL1
Lưu ý: L2.w2/L1.w1 = 2L2/L1


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP ÔN THI ĐH
Gửi bởi: rosamultiflora trong 08:02:14 PM Ngày 10 Tháng Tư, 2015
giupe em 2 câu này với

1Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 14,5cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình và . Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi E, F, G là ba điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FG = GB. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AG là?
2.: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng có phương trình . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. M1, M2 là hai điểm trên cùng một elip nhận A, B làm tiêu điểm. Biết ; . Tại thời điểm li độ của M1 là 3cm thì li độ của M2 là?