Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenymi trong 07:33:26 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22640Tiêu đề: bài tập lượng tử ánh sáng liên quan đến hiệu suất
Gửi bởi: nguyenymi trong 07:33:26 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2015
Dung dịch Fluorexein hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49[tex]\mu[/tex]m và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 [tex]\mu[/tex]m . Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng
ánh sáng hấp thụ . Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch này là 75% . Tính tỉ số (tính ra phần trăm) của photon phát quang và số photon chiếu đến dung dịch?
A.66,8%
B.79,6%
C.75,09%
D.82,7%
mọi người giúp em


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lượng tử ánh sáng liên quan đến hiệu suất
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:34:32 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2015
Dung dịch Fluorexein hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49[tex]\mu[/tex]m và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 [tex]\mu[/tex]m . Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng
ánh sáng hấp thụ . Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch này là 75% . Tính tỉ số (tính ra phần trăm) của photon phát quang và số photon chiếu đến dung dịch?
A.66,8%
B.79,6%
C.75,09%
D.82,7%
mọi người giúp em

[tex]H = \frac{\epsilon_{pq}}{\epsilon_{kt}} = 75/100 ==> \frac{npq}{\lambda_{pq}} . \frac{\lambda_{kt}}{nkt}=75/100[/tex]
em thế số nhé