Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 12:50:33 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22632Tiêu đề: sóng âm
Gửi bởi: robot3d trong 12:50:33 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2015
giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau, với tốc độ so với TĐ của dơi là 19m/s ,của muỗi là 1m/s . ban đầu từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 1/6 s kể từ khi phát. tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng ) gần với:
A 1,49s       B 3,12s            C 1,81s               D 3,65s


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:39:06 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2015
giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau, với tốc độ so với TĐ của dơi là 19m/s ,của muỗi là 1m/s . ban đầu từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 1/6 s kể từ khi phát. tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng ) gần với:
A 1,49s       B 3,12s            C 1,81s               D 3,65s
chọn hệ quy chiếu con dơi ==> vận tốc con muỗi so với dơi là v=20m/s
gọi d là khoảng cách hai con khi con doi phát sóng
thời gian sóng phát đi cho đến khi gặp con muỗi t1 ==> d = 321.t1 + 20t1=341t1
thời gian sóng phản xạ  bay đến con dơi t2 ==> d = 359t2+20t1
==> 359(1/6-t1)=321t1 ==> t1=0,088s ==> d=30,0047m
==> thời gian gặp nhau : t = d/v=1,5


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm
Gửi bởi: robot3d trong 08:13:28 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2015
giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau, với tốc độ so với TĐ của dơi là 19m/s ,của muỗi là 1m/s . ban đầu từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 1/6 s kể từ khi phát. tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng ) gần với:
A 1,49s       B 3,12s            C 1,81s               D 3,65s
chọn hệ quy chiếu con dơi ==> vận tốc con muỗi so với dơi là v=20m/s
gọi d là khoảng cách hai con khi con doi phát sóng
thời gian sóng phát đi cho đến khi gặp con muỗi t1 ==> d = 321.t1 + 20t1=341t1
thời gian sóng phản xạ  bay đến con dơi t2 ==> d = 359t2+20t1
==> 359(1/6-t1)=321t1 ==> t1=0,088s ==> d=30,0047m
==> thời gian gặp nhau : t = d/v=1,5

e chưa hiểu ở chổ: 340-19=321 và 340+19=359 , sao ở trên lại trừ mà ở dưới lại cộng vậy thầy?
còn ở chổ t2=1/6-t1 nữa? mong thầy giải đáp thắc mắc giúp e. thân!


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:37:47 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2015

e chưa hiểu ở chổ: 340-19=321 và 340+19=359 , sao ở trên lại trừ mà ở dưới lại cộng vậy thầy?
còn ở chổ t2=1/6-t1 nữa? mong thầy giải đáp thắc mắc giúp e. thân!
[/quote]
+ vận tốc âm so với con dơi lúc truyền đi vận tốc âm cùng chiều với vận tốc con dơi ==> V(a/doi) = Va-Vd, lúc âm phản xạ thì ngược lại
theo thầy Va lớn hơn nhiều so với Vdoi có thể lấy luôn 340m/s để làm.
+ t1 thời gian âm truyền từ dơi đến con muỗi, t2 là thời gian âm truyền từ con muỗi đến con dơi giả thiêt cho 1/6s là thời gian tổng