Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenymi trong 09:52:38 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22628Tiêu đề: bài tập sóng cơ tìm số điểm dao động
Gửi bởi: nguyenymi trong 09:52:38 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2015
trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng AB=24cm. các sóng có cùng bước sóng [tex]\lambda[/tex]=2,5cm.hai điểm M,N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng A và B.Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là

A.7
B.8
C.9
D.6
Mọi người giúp em nha


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ tìm số điểm dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:06:43 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2015
trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng AB=24cm. các sóng có cùng bước sóng [tex]\lambda[/tex]=2,5cm.hai điểm M,N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng A và B.Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là

A.7
B.8
C.9
D.6
Mọi người giúp em nha
Gọi I trung điểm AB, gọi C nằm trong IM, C cách A và B là d1,d2
ĐK C đồng pha với nguồn : d1+d2 = 2k.lambda (em viết phương trình sóng tại C sẽ thấy nhé)
==> d1=d2=d=k.lambda
cho C chạy I đến M ==> AI <= d <= AM ==> 12 <= k.lambda <= can(12^2+16^2) ==> đếm k nguyên
trên đoạn MN thì x 2