Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 12:20:16 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22625Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo KHÓ 2
Gửi bởi: hstb trong 12:20:16 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2015
Phiền các thầy chỉ dẫn giúp em làm hai bài tập khó này với ạ. Em cảm ơn!

Bài 1: Một vật nhỏ khối lượng m được treo vào đầu một lò xo nhẹ ở nơi có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s^2. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn dài ra một đoạn bằng 5 cm. Kích thích để vật dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ bằng nửa biên độ là bao nhiêu?

Bài 2: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng khối lượng m gắn vào 1 lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi quả cầu có li độ 3 cm thì động năng của nó là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo KHÓ 2
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:42:03 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2015
Phiền các thầy chỉ dẫn giúp em làm hai bài tập khó này với ạ. Em cảm ơn!

Bài 1: Một vật nhỏ khối lượng m được treo vào đầu một lò xo nhẹ ở nơi có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s^2. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn dài ra một đoạn bằng 5 cm. Kích thích để vật dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ bằng nửa biên độ là bao nhiêu?

Bài 2: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng khối lượng m gắn vào 1 lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi quả cầu có li độ 3 cm thì động năng của nó là bao nhiêu?
Câu 1:
T=2pican(deltaLo/g)
thời gian đi từ VTCB đến A/2 là T/12 (cái này em dùng vecto quay biểu diện x=0 và x=A/2 theo chiều dương sẽ làm được nhé em).
Câu 2:
Dùng công thức NL 1/2kA^2=1/2kx^2+Wđ

các câu này đều là các câu cơ bản lắm em ah, em cần đọc sách và tài liệu nhiều hơn