Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: yukito001 trong 10:37:39 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22622Tiêu đề: Giúp em với !! dao động cơ
Gửi bởi: yukito001 trong 10:37:39 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2015
một vật dao động điều hòa với biên độ A . chu kì T. Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí x= [tex]4\sqrt{3}[/tex] cm và chuyển động với v = - 40[tex]\Pi[/tex] cm/s. sau 1/4 chu kì vật có vận tốc v = -[tex]40\sqrt{3}[/tex] cm/s . viết phương trình dao động

Tiêu đề: Trả lời: Giúp em với !! dao động cơ
Gửi bởi: Lãquốc việt trong 11:03:54 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2015
tại thời điểm ban đầu pha dao động là phi (P) chẳng hạn
khi đó x1=AcosP, vận tốc là v1=wAsinP
sau đó T/4 thì pha sẽ là P+pi/2, v2=wAsin(P+pi/2)=wAcosP=w.x1=>w=10, v1^2+v2^2 = (wA)^2 nên tìm đc A=8
phần còn lại chắc viết đc :3


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em với !! dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:07:52 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2015
một vật dao động điều hòa với biên độ A . chu kì T. Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí x= [tex]4\sqrt{3}[/tex] cm và chuyển động với v = - 40[tex]\Pi[/tex] cm/s. sau 1/4 chu kì vật có vận tốc v = -[tex]40\sqrt{3}[/tex] cm/s . viết phương trình dao động
+ sau thời gian T/4 dùng vecto quay ==> góc quay 90 độ ==> v2 vuông pha v1 ==> [tex]Vmax=\sqrt{v1^2+v2^2}[/tex]
+ x1 và v2 ngược pha nhau ==> |x1|=|v2|/w ==> w = |v2|/|x1| ==> A=vmax/w