Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Trienhahu trong 03:13:24 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22615Tiêu đề: bài tập thi thử
Gửi bởi: Trienhahu trong 03:13:24 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2015
vừa qua em có trải qua 1 kì thi thử đại học và gặp 1 số bài tập chưa làm được mong các thầy (cô) , anh ( chị) giúp em giải đáp .em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập thi thử
Gửi bởi: SầuRiêng trong 09:58:23 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2015
Câu 1:
+ Đưa biểu thức về dạng: (x1/9)^2+(x2/6)^2=1
=> A1=9cm, A2=6cm
+ V1max=w1.A1 =>w1=4/3
+ a2max=(w2)^2.A2=40.w1.A2=320cm/s2=3,2 m/s2

Câu 2: Bạn tìm thử trên diễn đàn nha. Hình như có rồi.  :D

Câu 3:
+ Khoảng cách: d=|x1-x2|=|Acos(wt+phi)|
Với A^2=A1^2+A2^2 - 2.A1.A2.Cos(phi2-phi1)
Vì dmax=A=4cm => phi2 - phi1 = Pi/6
+ Vẽ đường tròn =>  Khi Wđ1 max (ở VTCB) thì [tex]v2=V2max.\sqrt{3}/2=w.A2.\sqrt{3}/2[/tex]
=> Wđ1/Wđ2=(v1/v2)^2= A1/ [tex]A2.\sqrt{3}/2[/tex]=4/9
=> Wđ2=9W/4

Ps: Ở đâu đó có quy định đề phải soạn ra chứ không chụp hình.. Bạn Lưu ý nha, để bạn khác có thể tìm kiếm ấy mà..