Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 04:24:59 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22609Tiêu đề: vận tốc cực tiểu trong dao động điều hòa ?
Gửi bởi: kientri88 trong 04:24:59 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2015
Cho em hỏi
Trong dao động điều hòa , vận tốc cực tiểu là -wA hay bằng 0
                                      li độ cực tiểu là 0 hay -A
                                      gia tốc cực tiểu là -w2A hay bằng 0
Em cám ơn a.


Tiêu đề: Trả lời: vận tốc cực tiểu trong dao động điều hòa ?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:28:25 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2015
Cho em hỏi
Trong dao động điều hòa , vận tốc cực tiểu là -wA hay bằng 0
                                      li độ cực tiểu là 0 hay -A
                                      gia tốc cực tiểu là -w2A hay bằng 0
Em cám ơn a.
Trong dao động điều hòa , vận tốc cực tiểu là -wA. Tốc độ cực tiểu bằng 0
                                      li độ cực tiểu là -A. Độ lớn li độ cực tiểu là 0
                                      gia tốc cực tiểu là -w2A. Độ lớn gia tốc cực tiểu là 0