Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Quang Dương trong 08:17:48 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22603Tiêu đề: Cấu trúc đề thi 2015
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:17:48 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2015
Không hiểu cấu trúc này lấy từ nguồn nào !


Tiêu đề: Trả lời: Cấu trúc đề thi 2015
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 09:50:59 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2015
Cứ đợi thông báo chính thức của Bộ bạn ạ. Mà cái nỳ là "cấu trúc" hay "ma trận". Một vị nào đó phán "để tránh tủ, vẹt, năm nay Bộ không công bố cấu trúc đề mà công bố ma trận đề.". Hiểu chết liền!


Tiêu đề: Trả lời: Cấu trúc đề thi 2015
Gửi bởi: cuongthich trong 03:49:59 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2015
Cứ đợi thông báo chính thức của Bộ bạn ạ. Mà cái nỳ là "cấu trúc" hay "ma trận". Một vị nào đó phán "để tránh tủ, vẹt, năm nay Bộ không công bố cấu trúc đề mà công bố ma trận đề.". Hiểu chết liền!
có ma trận với đề tham khảo rồi nhưng không phải cái này. phần nhận biết chỉ có 20 câu thôi, thông hiểu 10 câu, vận dụng 15 câu và vận dụng cao là 5 câu, giống như đề 2014 luôn