Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tricachmang trong 11:53:06 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22588Tiêu đề: Bài tập về giao thoa sóng cơ học - mong được các thầy cô hướng dẫn.
Gửi bởi: tricachmang trong 11:53:06 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2015
Ở mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12 cm tạo ra sóng có lamda = 1,6 cm. M và N là hai điểm khác nhau cách đều hai nguồn và cách trung điểm I của AB một khoảng 8cm. Số điểm dao động cùng phase với hai nguồn trên đoạn MN bằng bao nhiêu?

Xin các thầy cô hướng dẫn giúp em.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao thoa sóng cơ học - mong được các thầy cô hướng dẫ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:43:04 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2015
Ở mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B cách nhau 12 cm tạo ra sóng có lamda = 1,6 cm. M và N là hai điểm khác nhau cách đều hai nguồn và cách trung điểm I của AB một khoảng 8cm. Số điểm dao động cùng phase với hai nguồn trên đoạn MN bằng bao nhiêu?

Xin các thầy cô hướng dẫn giúp em.

Gọi PT sóng tại nguồn: [tex]u_A=u_B=Acos(\omega t +\varphi)[/tex]

Phương trình sóng tại các điểm nằm trên đoạn MN [Trung trực của AB] [tex]\Rightarrow d_1=d_2[/tex]

[tex]u=2Acos(\pi\frac{d_1-d_2}{\lambda})cos(\omega t+\varphi -\pi(\frac{d_1+d_2}{\lambda}))=2Acos(\omega t+\varphi -\pi(\frac{d_1+d_2}{\lambda})[/tex]

tại vị trí dao động cùng pha với A, B khi:

[tex]\omega t+\varphi=\omega t+\varphi -\pi(\frac{d_1+d_2}{\lambda})+2k\pi\Rightarrow d_1+d_2=2k\lambda[/tex]

Với điều kiện: [tex]12\leq d_1+d_2\leq20\Rightarrow 12\leq 2k\lambda\leq20 \Rightarrow k=4,5,6[/tex]  [tex]\Rightarrow[/tex] 3 điểm

[tex]\Rightarrow[/tex] Số điểm cần tìm trong đoạn MN là 6 điểm  ~O) ~O) ~O)