Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 02:48:07 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22584Tiêu đề: Tính tốc độ góc và giá trị của góc alpha tương ứng?
Gửi bởi: hellohi trong 02:48:07 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2015
Một thanh cứng, nhẹ có chiều dài L, ở hia đầu có gắn hai quả cầu nhỏ khối lượng m1 = m2 = m. Thanh có thể quay trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục nằm ngang đi qua điểm O trên thanh cách đầu dưới của thanh một đoạn L/3. Lúc đầu, thanh nằm dọc theo phương thẳng đứng. Do một tác động nhẹ, thanh mất cân bằng và bắt đầu quay quanh trục qua O. Bỏ qua mọi ma sa sát.
a. Tính tốc độ góc của thanh khi nó hợp với phương thẳng đứng một góc alpha.
b. Biết rằng khi lực do thanh tác dụng  lên quả cầu m1, bằng 1,8 lần trọng lượng của nó thì bắt đầu tách khỏi thanh. Tính giá trị góc alpha ứng với thời điểm quả cầu m1, tách khỏi thanh.  
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Tính tốc độ góc và giá trị của góc alpha tương ứng?
Gửi bởi: hellohi trong 05:54:28 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2015
Một thanh cứng, nhẹ có chiều dài L, ở hia đầu có gắn hai quả cầu nhỏ khối lượng m1 = m2 = m. Thanh có thể quay trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục nằm ngang đi qua điểm O trên thanh cách đầu dưới của thanh một đoạn L/3. Lúc đầu, thanh nằm dọc theo phương thẳng đứng. Do một tác động nhẹ, thanh mất cân bằng và bắt đầu quay quanh trục qua O. Bỏ qua mọi ma sa sát.
a. Tính tốc độ góc của thanh khi nó hợp với phương thẳng đứng một góc alpha.
b. Biết rằng khi lực do thanh tác dụng  lên quả cầu m1, bằng 1,8 lần trọng lượng của nó thì bắt đầu tách khỏi thanh. Tính giá trị góc alpha ứng với thời điểm quả cầu m1, tách khỏi thanh.  
Mọi người giải giúp em với ạ.
Hình vẽ của bài, em xin lỗi vì quên đăng cùng bài.


Tiêu đề: Trả lời: Tính tốc độ góc và giá trị của góc alpha tương ứng?
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:33:40 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2015
Xem lời giải