Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 12:29:21 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22583Tiêu đề: Tìm giá trị của m2?
Gửi bởi: hellohi trong 12:29:21 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2015
Cho cơ hệ như hình vẽ. Ròng rọc có khối lượng không đáng kể, dây  nối nhẹ và không giãn, m1= 2kg; m3= 1kg; hệ số ma sát trượt giữa m3 với mặt bàn cố định là k1=0,2; hệ số ma sát trượt  giữa m3 là k2=0,4; lấy g=10m/s^2. Hệ được thả cho chuyển động từ trạng thái nghỉ.
a. Xác định m2 để nó không trượt trên m3 khi hệ chuyển động?
b. Tìm m2 để gia tốc của m3 bằng một nửa gia tốc cùa m2 khi hệ chuyển động? Khi đó gia tốc của m2 khi hệ chuyển động? Khi đó gia tốc của m2 bẳng bao nhiêu?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Tìm giá trị của m2?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:57:12 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2015
Cho cơ hệ như hình vẽ. Ròng rọc có khối lượng không đáng kể, dây  nối nhẹ và không giãn, m1= 2kg; m3= 1kg; hệ số ma sát trượt giữa m3 với mặt bàn cố định là k1=0,2; hệ số ma sát trượt  giữa m3 là k2=0,4; lấy g=10m/s^2. Hệ được thả cho chuyển động từ trạng thái nghỉ.
a. Xác định m2 để nó không trượt trên m3 khi hệ chuyển động?
b. Tìm m2 để gia tốc của m3 bằng một nửa gia tốc cùa m2 khi hệ chuyển động? Khi đó gia tốc của m2 khi hệ chuyển động? Khi đó gia tốc của m2 bẳng bao nhiêu?
Mọi người giải giúp em với ạ.
Pt 1: P1-T=m1.a1
Pt2 : T - Fms32= m2.a2
==> P1-k2.m2g=(m1+m2).a
Pt3: k2.m2.g - k1(m2+m3)g=m3.a3
để m2 không trượt m3 ==> a=a3 ==> m2