Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: drowninggg trong 05:12:26 AM Ngày 20 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22580Tiêu đề: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: drowninggg trong 05:12:26 AM Ngày 20 Tháng Ba, 2015
Nhờ thầy cô giáo giải giúp em các bài về sóng sau:
 Hai nguồn sóng A và B kết hợp, cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M,A,B,N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị nào:
A.[tex]6\sqrt{3}[/tex] mm
B. 3 mm
C. 6 mm
D. [tex]3\sqrt{3}[/tex] mm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:02:09 PM Ngày 23 Tháng Ba, 2015
Nhờ thầy cô giáo giải giúp em các bài về sóng sau:
 Hai nguồn sóng A và B kết hợp, cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M,A,B,N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị nào:
A.[tex]6\sqrt{3}[/tex] mm
B. 3 mm
C. 6 mm
D. [tex]3\sqrt{3}[/tex] mm


C: 6mm    ~O) ~O) ~O)

Xem hình ảnh giao thoa:
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Giao%20thoa%20song_zpsoc5mfuis.jpg) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Giao%20thoa%20song_zpsoc5mfuis.jpg.html)