Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tricachmang trong 08:13:24 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22565Tiêu đề: SÓNG DỪNG - bài tập khó
Gửi bởi: tricachmang trong 08:13:24 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2015
1) Hai điểm A,B là hai nút liên tiếp trên một sợi dây có sóng dừng với biên độ cực đại là 4cm, bước sóng lamda. Ba điểm M,N,P thuộc đoạn AB sao cho MN = NP = lamda/12 và M là trung điểm của AB. Khi N có ly độ là 2cm thì P có ly độ là?

Đáp án: căn(3) cm.

2) Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi c8ang ngang dài 1,2m. Trên dây có ba điểm liên tiếp M,N,P cách đều nhau và gần nhau nhất dao động cùng biên độ. Đoạn MP = 10cm. Số điểm nút trên dây là?

Đáp án: 13 nút.

Em mong được các thầy, các anh, các cô hướng dẫn cho.


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG DỪNG - bài tập khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:01:41 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2015
1) Hai điểm A,B là hai nút liên tiếp trên một sợi dây có sóng dừng với biên độ cực đại là 4cm, bước sóng lamda. Ba điểm M,N,P thuộc đoạn AB sao cho MN = NP = lamda/12 và M là trung điểm của AB. Khi N có ly độ là 2cm thì P có ly độ là?

Đáp án: căn(3) cm.

2) Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi c8ang ngang dài 1,2m. Trên dây có ba điểm liên tiếp M,N,P cách đều nhau và gần nhau nhất dao động cùng biên độ. Đoạn MP = 10cm. Số điểm nút trên dây là?

Đáp án: 13 nút.

Em mong được các thầy, các anh, các cô hướng dẫn cho.

Câu 1: EM xem lại đề và đáp án chính xác không, hình như ra 2/ căn 3.

Câu 2: Các điểm liên tiếp cách đều nhau và cùng biên độ thì cách nhau lamda/4 => MP = 2.lamda/4 = lamda/2 = 10cm

L = n.lamda/2 => n = 12 => có 13 nút.