Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jessicalbui trong 04:45:16 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22564Tiêu đề: thắc mắc về độ lệch pha trong giao thoa sóng.
Gửi bởi: jessicalbui trong 04:45:16 AM Ngày 16 Tháng Ba, 2015
Em đang thắc mắc về độ lệch pha tại một điểm so với nguồn trong giao thoa sóng ấy ạ. Tức là denta phi= 2pi(d1-d2)/lamda. Nhưng ở một số bài toán xét điểm trên đường trung trực của đoạn nối hai nguồn thì denta phi = pi(d1+d2)/lamda. Em đang không biết 2 cái này có phải là 1 không và bao giờ dùng cái nào cho hợp lí. Mong ai biết thì giải đáp giùm. Em đang rất thắc mắc ạ. Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về độ lệch pha trong giao thoa sóng.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:44:32 PM Ngày 16 Tháng Ba, 2015
Em đang thắc mắc về độ lệch pha tại một điểm so với nguồn trong giao thoa sóng ấy ạ. Tức là denta phi= 2pi(d1-d2)/lamda. Nhưng ở một số bài toán xét điểm trên đường trung trực của đoạn nối hai nguồn thì denta phi = pi(d1+d2)/lamda. Em đang không biết 2 cái này có phải là 1 không và bao giờ dùng cái nào cho hợp lí. Mong ai biết thì giải đáp giùm. Em đang rất thắc mắc ạ. Em xin cảm ơn!

Khi hai nguồn sóng đồng pha và có pha ban đầu bằng 0 [tex]u_1=u_2=Acos\omega t[/tex]
, thì tại 1 điểm M nào đó, độ lệch pha của hai sóng do hai nguồn truyền đến M mới là

[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi }{\lambda }(d_2-d_1)[/tex]    vì:

pt sóng từ nguồn 1 đến M là: [tex]u_1_M=Acos(\omega t-\frac{2\pi d_1}{\lambda })[/tex]

pt sóng từ nguồn 2 đến M là: [tex]u_2_M=Acos(\omega t-\frac{2\pi d_2}{\lambda })[/tex]

Bạn lấy pha của 2pt này trừ nhau ra công thức trên.

Còn khi lấy dấu + là ý khác; đó là một điểm trên trung trực AB và cùng pha với nguồn.

Vẫn xét 2 nguồn trên, một điểm thuộc trung trực AB có pha ban đầu là: [tex]\varphi =-\frac{\pi }{\lambda }(d_1+d_2)[/tex]  (bạn xem lại SGK)

Để điểm đó cùng pha với nguồn thì độ lệch pha giữa điểm đó và nguồn bằng chẵn pi.

[tex]\varphi _A-\varphi =0+\frac{\pi }{\lambda }(d_1+d_2)=\frac{\pi }{\lambda }(d_1+d_2)[/tex]  và  d1 = d2.