Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Slayer trong 08:10:11 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22558Tiêu đề: Bài toán truyền tải điện khó cần được giải đáp
Gửi bởi: Slayer trong 08:10:11 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2015
Câu 1: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, điện năng ở nơi tiêu thụ không đổi. Coi cường độ dòng điện trong quá trình truyền tải luôn cùng pha với điện áp. Ban đầu độ giảm điện áp trên dây bằng n lần điện áp nơi truyền đi. Sau đó, người ta muốn giảm công suất hao phí trên đường dây đi m lần thì phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần ?
[tex]A. \frac{m+n}{n\sqrt{m}}[/tex]
[tex]B. \frac{m(1-n)+n}{\sqrt{m}}[/tex]
[tex]C. \frac{m+n(1-n)}{\sqrt{m}}[/tex]
[tex]D. \frac{mn(1-n)+1}{n\sqrt{m}}[/tex]

Câu 2: Công suất hao phí trên đường dây tải điện nối trực tiếp với nguồn phát là [tex]\Delta P[/tex] . Nếu nối đường dây tải điện với nguồn thông qua máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp k lần cuộn dây sơ cấp (nguồn nối với cuộn sơ câp, đường dây tải nối với cuộn thứ cấp) thì công suất hao phí trên đường dây tải là :
[tex]A. \frac{\Delta P}{k}[/tex]
[tex]B. k^{2}\Delta P[/tex]
[tex]C. \frac{\Delta P}{k^{2}}[/tex]
[tex]D. k\Delta P[/tex]


Cảm ơn ạ !  :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán truyền tải điện khó cần được giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:48:24 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2015
Xem hướng dẫn đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán truyền tải điện khó cần được giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:01:48 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2015
Lời giải câu 2