Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 11:58:12 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22541Tiêu đề: Bài tập về mắt KHÓ
Gửi bởi: hstb trong 11:58:12 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2015
Bài 1: Thủy tinh thể của một mắt viễn thị tương đương một thấu kính hội tụ L có quang tâm cách võng mạc là 14cm. Để mắt thấy rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết thì phải đeo kính L1 có tụ số D1=+4điốp và cách mắt 1cm. Xác định viễn điểm của mắt và tiêu cự của thủy tinh thể khi không điều tiết.

Bài 2: Một mắt viễn thị muốn quan sát những vật ở xa mà không phải điều tiết thì phải mang kính L1 có tụ số D1=+0,75điốp; muốn quan sát những vật ở gần thì phải mang kính L2 có tụ số D2=+2,5điốp. Với kính L2, Khi mắt điều tiết tối đa thì nhìn rõ được vật cách mắt 30cm. Cho biết kính đeo sát mắt. Hãy xác định:
a) Viễn điểm và cận điểm của mắt.
b) Khi đeo kính L1, khoảng cách ngắn nhất từ vật tới mắt để nhìn rõ là bao nhiêu
c) Khi đeo kính L2, khoảng cách xa nhất từ mắt đến vật và nhìn rõ là bao nhiêu.

Bài 3: Một người cận thị, có khoảng nhìn thấy rõ xa nhất là 8cm, đeo kính cách mắt 2cm. Một cột điện ở rất xa có góc trông ( đường kính góc) là 40. Hỏi khi đeo kính người đó nhìn thấy ảnh cột điện với góc trông bằng bao nhiêu.

Phiền các thầy giải đáp giúp em ba bài tập này với, em cần gấp lắm! Em cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mắt KHÓ
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:22:13 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2015
Bài 1: Thủy tinh thể của một mắt viễn thị tương đương một thấu kính hội tụ L có quang tâm cách võng mạc là 14cm. Để mắt thấy rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết thì phải đeo kính L1 có tụ số D1=+4điốp và cách mắt 1cm. Xác định viễn điểm của mắt và tiêu cự của thủy tinh thể khi không điều tiết.

Vật ở vô cực qua L1 cho ảnh cách L1 một đoạn 25 cm. Ảnh này đóng vai trò vật ảo đối với L, qua L cho ảnh thật hiện đúng tại võng mạc khi mắt không điều tiết.

Vậy điểm cực viễn của mắt người này cách mắt một đoạn 24 cm và ở sau mắt ( xem hình )


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mắt KHÓ
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:43:19 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2015

Bài 2: Một mắt viễn thị muốn quan sát những vật ở xa mà không phải điều tiết thì phải mang kính L1 có tụ số D1=+0,75điốp; muốn quan sát những vật ở gần thì phải mang kính L2 có tụ số D2=+2,5điốp. Với kính L2, Khi mắt điều tiết tối đa thì nhìn rõ được vật cách mắt 30cm. Cho biết kính đeo sát mắt. Hãy xác định:
a) Viễn điểm và cận điểm của mắt.
b) Khi đeo kính L1, khoảng cách ngắn nhất từ vật tới mắt để nhìn rõ là bao nhiêu
c) Khi đeo kính L2, khoảng cách xa nhất từ mắt đến vật và nhìn rõ là bao nhiêu.

 

a) Tương tự bài 1 ta có
Khi nhìn xa [tex]OC_{V} = d' = f_{1}= 75 cm[/tex] (sau mắt)

Khi nhìn gần nhất, ảnh của vật qua kính đeo hiện tại cực cận của mắt

Xem vật cách mắt 25 cm như mắt bình thường, ta có

[tex]d'_{2} = \frac{d_{2}f_{2}}{d_{2}-f_{2}}= -\frac{200}{3} cm[/tex]

Ảnh này hiện tại cực cận của mắt nên O[tex]OC_{C} = |d'_{2}| = \frac{200}{3}cm[/tex]

b) Khi nhìn gần nhất, ảnh của vật qua kính đeo hiện tại cực cận của mắt :

[tex]d' = - OC_{c} = - \frac{200}{3} cm[/tex]

[tex]\Rightarrow d = \frac{d'f_{1}}{d' - f_{1}} = 35,29 cm[/tex]


c) Khi nhìn xa nhất, ảnh của vật qua kính đeo hiện tại cực viễn của mắt

[tex]d' = - OC_{V} = 75 cm[/tex]

[tex]\Rightarrow d = \frac{d'f_{2}}{d' - f_{2}} = 85,71 cm[/tex]