Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmanhcong trong 10:40:25 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22537Tiêu đề: Phản ứng tạo màu của Acid salicylic
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 10:40:25 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2015
viết phản ứng tạo màu giữa metylsalixylat với FeCl3?

nhờ các thầy và các bạn làm giúp