Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhtu2907 trong 08:37:02 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22529Tiêu đề: Một bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: anhtu2907 trong 08:37:02 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2015
Con lắc đơn có chiều dài 37.5 cm, vật khối lượng m=50g treo vào điểm cố định trong điện trường đều có cường độ điện trường E có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống, độ lớn E = 2.104  V/m. Tích điện cho vật điện tích q = -10-5, kích thích cho vật dao dộng điều hoà với biên độ góc 2o. Lấy g=10m/s2, [tex]\pi[/tex]2=10. Chu kì dao động của vật là?

Em xin cảm ơn trước ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:45:11 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2015
Con lắc đơn có chiều dài 37.5 cm, vật khối lượng m=50g treo vào điểm cố định trong điện trường đều có cường độ điện trường E có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống, độ lớn E = 2.104  V/m. Tích điện cho vật điện tích q = -10-5, kích thích cho vật dao dộng điều hoà với biên độ góc 2o. Lấy g=10m/s2, [tex]\pi[/tex]2=10. Chu kì dao động của vật là?

Em xin cảm ơn trước ạ!


q<0 ==> ngoại lực F=|q|.E và hướng nguoc với E ==> F hướng lên ngược chiều P ==> g'=g-(|q|E/m)
==> T=2pican(L/g')