Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lalala3011 trong 10:03:11 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22527Tiêu đề: Giao thoa với nguồn sáng phức tạp.
Gửi bởi: lalala3011 trong 10:03:11 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2015
Bài 1: Nguồn sáng cách đều hai khe Young phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1= 420nm và [tex]\lambda[/tex]2. Trong một khoảng rộng L trên màn, ta quan sát được 17 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối đó nằm ngoài cùng của khoảng L. Giá trị [tex]\lambda[/tex]2 là bao nhiêu [tex]\mu[/tex]m?[tex]\mu[/tex]

?
A.0.64.
B.0.56.
C.0.7.
D.0.6.
Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa với nguồn sáng phức tạp.
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:28:26 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2015
Trong khoảng đang xét có hai vân sáng trùng nên số vân đơn sắc có trong khoảng vân trùng :

(17 – 2 ) : 2  = 7,5 . Vô lý !

 Đề ra không chính xác!