Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lala123 trong 05:21:06 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22526Tiêu đề: nhờ các thầy giúp bài điện khó
Gửi bởi: lala123 trong 05:21:06 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2015
Đặt điện áp u =U\sqrt{2}cos\omega t
(U và w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm
cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi Ud và UC là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Điều chỉnh C để (Ud + UC)
đặt giá trị cực đại, khi đó tỉ số của cảm kháng với dung kháng của đoạn mạch là


Tiêu đề: Trả lời: nhờ các thầy giúp bài điện khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:49:56 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2015
Xem lời giải


Tiêu đề: Trả lời: nhờ các thầy giúp bài điện khó
Gửi bởi: lala123 trong 02:10:35 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2015
sử dụng hàm chắc cũng được thầy nhỉ