Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 11:54:28 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22523Tiêu đề: Giao thoa ánhsangsg-Kinh lúp
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:54:28 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2015
1)quan sát thí nghiêm y-ang hệ vân qua kính lúp. Lúc đầu thây 13 vân sáng và khoảng cách 2 vân xa nhất là 3,6mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 20 cm thì do đước 9 khoảng vân và khoảng cách giữa 2 vân xa nhất là 2,45mm . tính bước sóng của bức xạ

2) trong thí Nghiêm Y-Ang , cho a=2mm Dời màn hứng vân lại gần 2 khe một đoạn 40cm , thì khoảng vân giảm 0.1 mm . hỏi bước sóng AS giao thoa có giá trị
a    0.5         0,3        0.55           0.45 
mong thầy cô các bạn giúp đỡ , mình bí rùi %-)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánhsangsg-Kinh lúp
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:26:34 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2015
up lên , thầy cô và các bạn giải dùm mình với :-t


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánhsangsg-Kinh lúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:57:41 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2015
1)quan sát thí nghiêm y-ang hệ vân qua kính lúp. Lúc đầu thây 13 vân sáng và khoảng cách 2 vân xa nhất là 3,6mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 20 cm thì do đước 9 khoảng vân và khoảng cách giữa 2 vân xa nhất là 2,45mm . tính bước sóng của bức xạ

2) trong thí Nghiêm Y-Ang , cho a=2mm Dời màn hứng vân lại gần 2 khe một đoạn 40cm , thì khoảng vân giảm 0.1 mm . hỏi bước sóng AS giao thoa có giá trị
a    0.5         0,3        0.55           0.45 
mong thầy cô các bạn giúp đỡ , mình bí rùi %-)
2/ (Delta i) = lambda.(Delta D)/a ==> lambda
bài 1 em coi lại có thieu gia thiet?