Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: cnnsonyjake trong 10:11:17 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22522Tiêu đề: phương trình và bất phương trình cần giải đáp
Gửi bởi: cnnsonyjake trong 10:11:17 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2015
1/ [tex]x^{2}+(x-1).log_{2}x \leq 4x-3[/tex]
2/ Tìm m để phương trình có nghiệm thuộc [0;1]
[tex]2^{2+2x}+2^{2-2x}=(m+1)(2^{2+x}-2^{2-x})+2m[/tex]