Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: on12345 trong 10:15:12 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22513Tiêu đề: Bài toán L biến thiên khó
Gửi bởi: on12345 trong 10:15:12 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2015
đặt điện áp xoay chiều có giá trị U không đổi vào 2 đầu mạch RLC,thay đổi L đến giá trị L1 thì điện áp trên cuộn cảm là UL=40cos(100pit-0,1pi) , thay đổi L đến giá trị L2 thì điện áp trên cuộn cảm là UL=40cos(100pit+0.2pi).Thay đổi L đến giá trị Lo thì UL max.Giá trị UL max là?
Mong mọi người giúp đỡ giải giùm mình nha,mình xin cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán L biến thiên khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:56:52 AM Ngày 28 Tháng Hai, 2015
đặt điện áp xoay chiều có giá trị U không đổi vào 2 đầu mạch RLC,thay đổi L đến giá trị L1 thì điện áp trên cuộn cảm là UL=40cos(100pit-0,1pi) , thay đổi L đến giá trị L2 thì điện áp trên cuộn cảm là UL=40cos(100pit+0.2pi).Thay đổi L đến giá trị Lo thì UL max.Giá trị UL max là?
Mong mọi người giúp đỡ giải giùm mình nha,mình xin cảm ơn ạ
HD: Em dùng 2 công thức độc sau
+ Gọi [tex]\varphi _{1}, \varphi _{2}[/tex] cho cùng UL và [tex]\varphi _{0}[/tex] cho UL-max thì: [tex]\varphi _{0}=\frac{\varphi _{1}+\varphi _{2}}{2}=0,05\pi \left(rad \right)[/tex]
+ Ta có: [tex]U_{L}=U_{L-max}cos\left(\varphi _{1} -\varphi _{0})\Rightarrow U_{L-max}[/tex]