Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LinhChi trong 12:01:52 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22505Tiêu đề: Một bài về lượng tử cần giải đáp.
Gửi bởi: LinhChi trong 12:01:52 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2015
khi chiếu bức xạ có bước sóng lamda1 vào một quả cầu kim loại cô lập và trung hòa về điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế của quả cầu là V1 va Wđo max = 1/2 cong thoát A. Chiếu tiếp một bức xạ có bước sóng lamda2= lamda1- lamda vào quả cầu thì điện thế cực đại = 5V1 hỏi chiếu riêng bức xạ lamda vào quả cầu nói trên thì điện thế cực đại của quả cầu là.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về lượng tử cần giải đáp.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:09:57 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2015
khi chiếu bức xạ có bước sóng lamda1 vào một quả cầu kim loại cô lập và trung hòa về điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế của quả cầu là V1 va Wđo max = 1/2 cong thoát A. Chiếu tiếp một bức xạ có bước sóng lamda2= lamda1- lamda vào quả cầu thì điện thế cực đại = 5V1 hỏi chiếu riêng bức xạ lamda vào quả cầu nói trên thì điện thế cực đại của quả cầu là.
Em xem file HD