Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LinhChi trong 10:26:52 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22501Tiêu đề: Một số câu lý thuyết điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: LinhChi trong 10:26:52 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2015
câu 1: một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc   nối tiếp với tụ điện C có điện dung C1 đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C2 khi dặt vào hai đàu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là U1 còn điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu MB là U2 nếu U=U1+U2 thì hệ thúc liên hệ giữa  R1 R2 C1 C2 là?
Câu 2: đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nói tiếp với điện dung C khi dặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị U thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu AM là U1 giữa 2 đầu MB là U2 nếu U^2=U1^2 + U2^2 thì hệ thức liên hệ giữa R1 R2 L C là?
Câu 3: đoạn mạch xoay chiều AB gồm 2 cuộn dây mắc nói tiếp vào hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc w cuộn dây thứ nhất có độ tự cảm L1 điện trở thuần r1 cuộn dây thứ 2 có độ tự cảm L2 và điện trở thuần r2 gọi U là hiệu điện thế giữa 2 đầu AB, U1 là hiệu điện thế cuộn 1, U2 là hiệu điện thế 2 đầu cuộn 2 để U=U1 + U2 thì hệ thức giữa L1 L2 r1 r2 là


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lý thuyết điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:38:06 AM Ngày 22 Tháng Hai, 2015
câu 1: một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc   nối tiếp với tụ điện C có điện dung C1 đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C2 khi dặt vào hai đàu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là U1 còn điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu MB là U2 nếu U=U1+U2 thì hệ thúc liên hệ giữa  R1 R2 C1 C2 là?

Vẽ giản đồ hoặc có thể tưởng tượng là U1 và U2 phải cùng chiều  => cả U1 và U2 đều hợp với R 1 góc bằng nhau => R / Zc hoặc Zc/R là như nhau
R1/Zc1 = R2/Zc2 => R1.C1 = R2.C2


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lý thuyết điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:43:27 AM Ngày 22 Tháng Hai, 2015
Câu 2: đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nói tiếp với điện dung C khi dặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị U thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu AM là U1 giữa 2 đầu MB là U2 nếu U^2=U1^2 + U2^2 thì hệ thức liên hệ giữa R1 R2 L C là?
Tương tự câu 1 thì U1 và U2 phải vuông góc
Vẽ giản đồ ra gọi [tex]\varphi 1[/tex]  là góc hợp bởi U1 và R và [tex]\varphi 2[/tex]  là góc hợp bởi U2 và R
phi1 + phi 2 = 90 độ
tan phi 1 = cot phi 2
Zl / R1 = R2/ Zc => L / R1 = R2. C => các hệ thức liên hệ theo đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lý thuyết điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:50:03 AM Ngày 22 Tháng Hai, 2015
Câu 3: đoạn mạch xoay chiều AB gồm 2 cuộn dây mắc nói tiếp vào hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc w cuộn dây thứ nhất có độ tự cảm L1 điện trở thuần r1 cuộn dây thứ 2 có độ tự cảm L2 và điện trở thuần r2 gọi U là hiệu điện thế giữa 2 đầu AB, U1 là hiệu điện thế cuộn 1, U2 là hiệu điện thế 2 đầu cuộn 2 để U=U1 + U2 thì hệ thức giữa L1 L2 r1 r2 là
Tương tự 2 bài trên
Zl1 / r1 = Zl2 / r2 = > L1 / r1 = L2 / r2 => suy ra các hệ thức theo đáp án cho phù hợp