Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Slayer trong 10:55:18 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22498Tiêu đề: Một bài toán về ánh sáng cần giải đáp !
Gửi bởi: Slayer trong 10:55:18 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2015
Bài 3: Cho a = 0,8 mm, λ = 0,4 μm, H là chân đường cao hạ từ S1 tới màn quan sát. Lúc đầu H là 1 vân tối giao thoa, dịch màn ra xa dần thì chỉ có 2 lần H là cực đại giao thoa. Khi dịch chuyển màn như trên, khoảng cách giữa 2 vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và H là cực tiểu giao thoa lần cuối là.
A. 1,6 m  B. 0,4 m      C. 0,32 m         D. 1,2 m
Bài 5: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
  A. 0,60.10(-6)m      B.0,50.10(-6) m        C. 0,70.10(-6)m     D. 0,64.10(-6)m


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về ánh sáng cần giải đáp !
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:49:29 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2015
Bài 3: Cho a = 0,8 mm, λ = 0,4 μm, H là chân đường cao hạ từ S1 tới màn quan sát. Lúc đầu H là 1 vân tối giao thoa, dịch màn ra xa dần thì chỉ có 2 lần H là cực đại giao thoa. Khi dịch chuyển màn như trên, khoảng cách giữa 2 vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và H là cực tiểu giao thoa lần cuối là.
A. 1,6 m  B. 0,4 m      C. 0,32 m         D. 1,2 m
Em xem file HD


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về ánh sáng cần giải đáp !
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:50:18 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2015
Bài 5: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
  A. 0,60.10(-6)m      B.0,50.10(-6) m        C. 0,70.10(-6)m     D. 0,64.10(-6)m
Bài này có nhiều người giải rồi em dùng google tra lại xem nhé.