Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: rosamultiflora trong 01:15:58 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22497Tiêu đề: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: rosamultiflora trong 01:15:58 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2015
Câu 1: Đặt điện áp  (V) (với  và   không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C =  thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là   ( ) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C=3  thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là   và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95V.   B. 75V.   C. 64V.    D. 130V.
bài này giải bằng giản đồ vecto như thế nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:13:31 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2015
đánh máy thiếu dữ kiện nhé  :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: rosamultiflora trong 08:35:38 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2015
  Đề đúng là như thế này ạ :) :)
Câu 1: Đặt điện áp u=Uocos(wt) (V) (với Uo  và  w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C ( C thay đổi được). Khi C =Co  thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là   (phi1 ) (0<phi1<pi/2) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C=3Co  thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là (phi2=pi/2 -phi1)   và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95V.   B. 75V.   C. 64V.    D. 130V.
bài này giải bằng giản đồ vecto như thế nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 04:21:10 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2015
Bài này có trên VLTT số 120 , người ta giải vector như sau


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều khó
Gửi bởi: rosamultiflora trong 03:40:59 PM Ngày 27 Tháng Hai, 2015
giản đồ vecto,sao lại kết hợp cả 2 trường hợp lại được vậy ạ?