Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngoisaobang trong 10:02:26 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22496Tiêu đề: Bài tập sóng ánh sáng sự trùng vân
Gửi bởi: ngoisaobang trong 10:02:26 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2015
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-Âng chiếu đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ lần lượt là 0,5mm và 0,4mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì λ1 cho vân sáng còn λ2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ?
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng sự trùng vân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:22:34 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2015
Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-Âng chiếu đồng thời hai bức xạ λ1 và λ2 với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ lần lượt là 0,5mm và 0,4mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì λ1 cho vân sáng còn λ2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ?
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4
em đánh đề cho rõ lại lúc A,B là vị trí vân sáng trùng, lúc thì B là tối trùng sáng. gia thiet 5mm cung khong can