Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cacacacaca trong 08:24:22 AM Ngày 14 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22491Tiêu đề: Thắc mắc về giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: cacacacaca trong 08:24:22 AM Ngày 14 Tháng Hai, 2015
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1  = 0,42 μm, λ2  = 0,54 μm và λ3  chưa biết. Khoảng cách hai khe hẹp a = 1,8 mm, khoảng cách từ các khe đến màn D = 4 m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 14 của λ3. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của λ2  và λ3?
A. 54 mm   B. 42 mm   C. 33 mm   D. 16 mm
Thấy cô cho em hỏi tại sao mình có thể lập luận là
Vân tối bậc 13 của lamda3 trùng thì vân sáng bậc 27 của lamda3 sẽ là vân trùng đầu tiên. Và do vân tối trùng nhau nên bậc của vân sáng phải là số lẻ
và chỗ này ạ Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối thứ 14 của λ3 nên 13,5λ3=0,5λ123
Em xin cảm ơn