Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: phonghiephao trong 11:42:45 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22489Tiêu đề: bài tĩnh điện khó, cần giúp đỡ
Gửi bởi: phonghiephao trong 11:42:45 AM Ngày 11 Tháng Hai, 2015
nhờ mọi người giải giúp em
Hai quả cầu nhỏ tích điện 1 và 2 có khối lượng và điện tích tương ứng là m1 = m,           q1 = +q,  m2 = 4m, q2 = +2q được đặt cách nhau một đoạn là a. Ban đầu quả cầu 2 đứng yên, quả cầu 1 chuyển động thẳng hướng vào quả cầu 2 với vận tốc vo.
1. Tính khoảng cách nhỏ nhất r min giữa hai quả cầu.
2. Xét trường hợp a = ∞. Tính r min.
3. Tính vận tốc u1, u2 của hai quả khi chúng lại ra xa nhau ∞.
Bỏ qua tác dụng của trọng trường.


Tiêu đề: Trả lời: bài tĩnh điện khó, cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:45:56 PM Ngày 11 Tháng Hai, 2015
nhờ mọi người giải giúp em
Hai quả cầu nhỏ tích điện 1 và 2 có khối lượng và điện tích tương ứng là m1 = m,           q1 = +q,  m2 = 4m, q2 = +2q được đặt cách nhau một đoạn là a. Ban đầu quả cầu 2 đứng yên, quả cầu 1 chuyển động thẳng hướng vào quả cầu 2 với vận tốc vo.
1. Tính khoảng cách nhỏ nhất r min giữa hai quả cầu.
2. Xét trường hợp a = ∞. Tính r min.
3. Tính vận tốc u1, u2 của hai quả khi chúng lại ra xa nhau ∞.
Bỏ qua tác dụng của trọng trường.


Xem lời giải đính kèm