Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 12:43:35 AM Ngày 10 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22484Tiêu đề: Giao thoa ánh sang -2 bước sóng
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:43:35 AM Ngày 10 Tháng Hai, 2015
1) chiếu đồng thời 2 bức xa [tex]\lambda_{ 1}[/tex]= 0.72 micro mét và [tex]\lambda_{2 }[/tex] trong khe Y -âng. trên đoạn AB của mạn quan sat thấy được 19 vân sáng, trong đó có 6 vân sáng riêng của bức xa [tex]\lambda_{ 1}[/tex], 9 vân sáng riêng của bức xa [tex]\lambda_{ 2}[/tex] . ngoài ra 2 vân sáng ngoài cùng(trùng với A và B) khác với 2 loại vân sáng trên hỏi bước sóng thứ 2 có giá trị là
a- 0.48   b 0.576            c0.54               d  0.42   
2/ trong thí nghiêm Y-Âng  a= 1mm  ,D=2m   chiếu đồng thời 2 ánh sang đơn sắc lần lược là[tex]\lambda_{ 1}[/tex]= 0.45 micro mét   [tex]\lambda_{ 2}[/tex]=0.6  . hỏi trên màn trong khoảng rộng 2cm đối xứng qua VSTT có bao nhiêu vân sáng đơn sắc quan sát được
a  40             37              36                        35

-p/s em muốn hỏi câu 2 là em tính tổng số vân sáng đơn sắc  do 1 và 2 tao ra là 40 vân . sau đó tính được số vân trùng nhau là 5 vân mà đề hỏi số vân sáng đơn sắc quan sát được N= 40-   2x5 = 30 có phải k ạ , vì em nghĩ những vân trùng nó ko có màu đơn sắc và tiêu hao 2 vân sáng để tạo thành


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sang -2 bước sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:34:31 AM Ngày 10 Tháng Hai, 2015

2/ trong thí nghiêm Y-Âng  a= 1mm  ,D=2m   chiếu đồng thời 2 ánh sang đơn sắc lần lược là[tex]\lambda_{ 1}[/tex]= 0.45 micro mét   [tex]\lambda_{ 2}[/tex]=0.6  . hỏi trên màn trong khoảng rộng 2cm đối xứng qua VSTT có bao nhiêu vân sáng đơn sắc quan sát được
a  40             37              36                        35

-p/s em muốn hỏi câu 2 là em tính tổng số vân sáng đơn sắc  do 1 và 2 tao ra là 40 vân . sau đó tính được số vân trùng nhau là 5 vân mà đề hỏi số vân sáng đơn sắc quan sát được N= 40-   2x5 = 30 có phải k ạ , vì em nghĩ những vân trùng nó ko có màu đơn sắc và tiêu hao 2 vân sáng để tạo thành
Phương pháp làm bài 2 của em là đúng !
Yêu cầu của bài này khác với yêu cầu của bài sau :
trong tn yâng về giao thoa ánh sáng , a = 2 mm , D=2m , nguồn sáng gồm 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda1 =0.5 \mu m , \lambda 2=0.7\mu m[/tex]. Trên màn giữa M, N  cách đều vân sáng trung tâm là 7mm , tổng số vân sángvân tối quan sát được là bao nhiêu ?


Trong bài sau ta tìm tổng số các vị trí có vân sáng của hai bức xạ và trừ đi số vị trí trùng !


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sang -2 bước sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:52:55 AM Ngày 10 Tháng Hai, 2015
1) chiếu đồng thời 2 bức xa [tex]\lambda_{ 1}[/tex]= 0.72 micro mét và [tex]\lambda_{2 }[/tex] trong khe Y -âng. trên đoạn AB của mạn quan sat thấy được 19 vân sáng, trong đó có 6 vân sáng riêng của bức xa [tex]\lambda_{ 1}[/tex], 9 vân sáng riêng của bức xa [tex]\lambda_{ 2}[/tex] . ngoài ra 2 vân sáng ngoài cùng(trùng với A và B) khác với 2 loại vân sáng trên hỏi bước sóng thứ 2 có giá trị là
a- 0.48   b 0.576            c0.54               d  0.42   
2/ trong thí nghiêm Y-Âng  a= 1mm  ,D=2m   chiếu đồng thời 2 ánh sang đơn sắc lần lược là[tex]\lambda_{ 1}[/tex]= 0.45 micro mét   [tex]\lambda_{ 2}[/tex]=0.6  . hỏi trên màn trong khoảng rộng 2cm đối xứng qua VSTT có bao nhiêu vân sáng đơn sắc quan sát được
a  40             37              36                        35

-p/s em muốn hỏi câu 2 là em tính tổng số vân sáng đơn sắc  do 1 và 2 tao ra là 40 vân . sau đó tính được số vân trùng nhau là 5 vân mà đề hỏi số vân sáng đơn sắc quan sát được N= 40-   2x5 = 30 có phải k ạ , vì em nghĩ những vân trùng nó ko có màu đơn sắc và tiêu hao 2 vân sáng để tạo thành

Đồng ý với thầy Dương bài 2 của em hỏi thế là OK hay tương đương với câu tìm số vân không trùng


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sang -2 bước sóng
Gửi bởi: xchauchaux trong 09:43:55 AM Ngày 10 Tháng Hai, 2015
thầy ơi em còn hỏi cả câu 1 nữa ,., câu 2 em làm theo cách đó thì ko có đáp án đúng


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sang -2 bước sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:16:37 PM Ngày 10 Tháng Hai, 2015
1) chiếu đồng thời 2 bức xa [tex]\lambda_{ 1}[/tex]= 0.72 micro mét và [tex]\lambda_{2 }[/tex] trong khe Y -âng. trên đoạn AB của mạn quan sat thấy được 19 vân sáng, trong đó có 6 vân sáng riêng của bức xa [tex]\lambda_{ 1}[/tex], 9 vân sáng riêng của bức xa [tex]\lambda_{ 2}[/tex] . ngoài ra 2 vân sáng ngoài cùng(trùng với A và B) khác với 2 loại vân sáng trên hỏi bước sóng thứ 2 có giá trị là
a- 0.48   b 0.576            c0.54               d  0.42   
19 vs có (6+9) vân không trùng ==> 4 vân trùng chia làm 3 khoảng ==> mỗi khoảng chứa 2 vân sáng 1 và 3 vân sáng 2
==> ĐK vân trùng đối với VT gần vân trung tâm nhất là : 3.lambda1=4.lambda2  ==> lambda2=3.0,72/4=0,54.