Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 03:29:34 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22478Tiêu đề: Giao thoa anh sang - chiết suất
Gửi bởi: xchauchaux trong 03:29:34 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2015
trong thí nghiêm Y-âng  nguồn sáng S có bước sóng là 0,6.10^-6m , D=2m   a= 0,1 mm. Đặt lại nguồn sáng S, trên đường đi của S1M đặt bản mỏng có chiết suất n=1,5 , người ta thấy hệ vân dịch đi một đoạn 2mm , bề dày của bản mỏng là
0,1mm                  0,2mm          0,01mm             0,02mm


mong được giúp đơ


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa anh sang - chiết suất
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:00:01 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2015
trong thí nghiêm Y-âng  nguồn sáng S có bước sóng là 0,6.10^-6m , D=2m   a= 0,1 mm. Đặt lại nguồn sáng S, trên đường đi của S1M đặt bản mỏng có chiết suất n=1,5 , người ta thấy hệ vân dịch đi một đoạn 2mm , bề dày của bản mỏng là
0,1mm                  0,2mm          0,01mm             0,02mm


mong được giúp đơ