Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hhphuongchi trong 08:44:41 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22474Tiêu đề: bài tập về giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: hhphuongchi trong 08:44:41 PM Ngày 02 Tháng Hai, 2015
trong tn yâng về giao thoa ánh sáng , a = 2 mm , D=2m , nguồn sáng gồm 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda1 =0.5 \mu m , \lambda 2=0.7\mu m[/tex]. Trên màn giữa M, N  cách đều vân sáng trung tâm là 7mm , tổng số vân sáng và vân tối quan sát được là bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 06:02:19 AM Ngày 03 Tháng Hai, 2015
trong tn yâng về giao thoa ánh sáng , a = 2 mm , D=2m , nguồn sáng gồm 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda1 =0.5 \mu m , \lambda 2=0.7\mu m[/tex]. Trên màn giữa M, N  cách đều vân sáng trung tâm là 7mm , tổng số vân sáng và vân tối quan sát được là bao nhiêu ?

Xét bức xạ 1:
Khoảng vân
+ [tex]i_{1}=\frc{\lambda _{1}D}{a}=0,5mm[/tex]
Xem MN = L = 14 mm: bề rộng vùng giao thoa.
Số vân sáng: [tex]n_{s}=2\left[\frac{L}{2i} \right]+1=29[/tex]
Số vân tối: [tex]n_{t}=2\left[\frac{L}{2i}+\frac{1}{2} \right]=28[/tex]
Phép toán trong ngoặc vuông [ ]: lấy phần nguyện
Tương tự cho bức xạ 2
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:26:52 AM Ngày 03 Tháng Hai, 2015
trong tn yâng về giao thoa ánh sáng , a = 2 mm , D=2m , nguồn sáng gồm 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda1 =0.5 \mu m , \lambda 2=0.7\mu m[/tex]. Trên màn giữa M, N  cách đều vân sáng trung tâm là 7mm , tổng số vân sáng và vân tối quan sát được là bao nhiêu ?Khoảng vân của hai bức xạ lần lượt là :  [tex]i_{1}=\frac{\lambda _{1}D} {a}=0,5mm[/tex] ;   [tex]i_{2}=\frac{\lambda _{2}D} {a}=0,7mm[/tex]

Ta có khoảng cách giữa hai vân sáng trùng liên tiếp : [tex]i_{t} = 7i_{1} = 5i_{2} = 3,5 mm[/tex]

Xét đoạn MN = L = 14 mm

Số vị trí có vân sáng của [tex]\lambda _{1}[/tex] :  [tex]n_{s}=2\left[\frac{L}{2i_{1}} \right]+1=29[/tex]

Số vị trí có vân sáng của [tex]\lambda _{2}[/tex] :  [tex]n_{s}=2\left[\frac{L}{2i_{2}} \right]+1=21[/tex]

Số vị trí có vân sáng trùng nhau [tex]\lambda _{1}[/tex] :  [tex]n_{s}=2\left[\frac{L}{2i_{t}} \right]+1=5[/tex]

Số vân sáng quan sát được : N = 29 + 21 - 5 = 45

Chính giữa hai vân sáng trùng ta quan sát được một vân tối (sự trùng nhau của vân tối của hai bức xạ)

Do có 4 khoảng vân trùng nên số vân tối quan sát được là 4


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: xchauchaux trong 03:20:28 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2015
thầy cho em hỏi  ,. có 5 vân sáng trùng nhau  ( những vân trùng đó ko dc tính là vân sáng -hay tối) vậy  sô vân sáng ta quan sát dc phải trừ  di 2x5=10 vì 1 vân trùng tiêu hao 2 vân sáng của 1 và 2  , hiểu như vậy có gì sai ko thầy


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về giao thoa ánh sáng.
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:38:14 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2015
Hai vân sáng trùng nhau thì ta chỉ quan sát được 1 vân sáng

Hai vân tối trùng nhau ta mới quan sát được vân tối !