Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 11:04:35 PM Ngày 27 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22448Tiêu đề: Bài toán máy biến áp mắc với động cơ
Gửi bởi: congvinh667 trong 11:04:35 PM Ngày 27 Tháng Một, 2015
Mọi người xem giải như thế nào là đúng vậy:
Một máy hạ áp có tỉ số giữa vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k=10. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 120W-25V. Máy biến áp lý tưởng và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là???
A. 1,2 A
B. 0,6 A
C. 0,5 A
D. 0,48 A

Bài này mình làm như sau:
Ta có P1=P2 = 120W*
U1=25.10=250V
Từ đó tính được I1=120:250=0,48A

Nhưng một quan điểm khác làm như sau:
I2=[tex]\frac{P_{2}}{U_{2}cos\varphi }=6[/tex]
Vậy làm thế nào là đúng vậy thế mọi người????


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán máy biến áp mắc với động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:54:57 PM Ngày 28 Tháng Một, 2015
Mọi người xem giải như thế nào là đúng vậy:
Một máy hạ áp có tỉ số giữa vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k=10. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 120W-25V. Máy biến áp lý tưởng và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là???
A. 1,2 A
B. 0,6 A
C. 0,5 A
D. 0,48 A

Bài này mình làm như sau:
Ta có P1=P2 = 120W*
U1=25.10=250V
Từ đó tính được I1=120:250=0,48A

Nhưng một quan điểm khác làm như sau:
I2=[tex]\frac{P_{2}}{U_{2}cos\varphi }=6[/tex]
Vậy làm thế nào là đúng vậy thế mọi người????


P ở đây là P của động cơ chứ không phải P ở cuộn thứ cấp nên P1=P2 là chưa chắc

phần máy biến áp lý tưởng(không tổn hao từ, nhiệt,..) thì U1/U2=N1/N2=I2/I1
Xét thứ cấp U2 cung cấp cho ĐC hoạt động bình thường ==> P=U2.I2.cos(phiDC) ==> I2
thế vào CT máy biến áp lý tưởng là ra I1


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán máy biến áp mắc với động cơ
Gửi bởi: congvinh667 trong 03:06:32 PM Ngày 29 Tháng Một, 2015
Mọi người xem giải như thế nào là đúng vậy:
Một máy hạ áp có tỉ số giữa vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k=10. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 120W-25V. Máy biến áp lý tưởng và hệ số công suất của động cơ là 0,8. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là???
A. 1,2 A
B. 0,6 A
C. 0,5 A
D. 0,48 A

Bài này mình làm như sau:
Ta có P1=P2 = 120W

phần máy biến áp lý tưởng(không tổn hao từ, nhiệt,..) thì U1/U2=N1/N2=I2/I1
Xét thứ cấp U2 cung cấp cho ĐC hoạt động bình thường ==> P=U2.I2.cos(phiDC) ==> I2
thế vào CT máy biến áp lý tưởng là ra I1

Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ, mấy bài về máy này khó thật không hiểu rõ bản chất là dễ bị nhầm thật!!
Mà nếu P2 thì cung cấp cho động cơ và một phần nữa mất đi do tỏa nhiệt hay sao vậy thầy??