Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ducatiscrambler trong 09:40:59 PM Ngày 27 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22447Tiêu đề: bài điện xoay chiều khó cần được giúp
Gửi bởi: ducatiscrambler trong 09:40:59 PM Ngày 27 Tháng Một, 2015
Cho mạch điện gồm cuộn dây ko thuần cảm có    [tex]r=20\Omega[/tex] ,    [tex]L = 191 mH[/tex] mác nối tiếp với tụ điện C   và biến trở   R theo thứ tự trên. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều   [tex]u=100\sqrt{2}sin100\pi[/tex].  Biết công suất trên biến trở là 40W và hiệu điện thê hiệu dụng trên đoạn mạch gồm tụ điện và biến trở là    [tex]U_{CR}=25\sqrt{5}[/tex]. Tính C, R và viết biểu thức cường độ tức thời trong mạch.

mong các thầy và mọi người giúp đỡ

xin cảm ơn
Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó cần được giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:14:19 PM Ngày 28 Tháng Một, 2015
Cho mạch điện gồm cuộn dây ko thuần cảm có    [tex]r=20\Omega[/tex] ,    [tex]L = 191 mH[/tex] mác nối tiếp với tụ điện C   và biến trở   R theo thứ tự trên. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều   [tex]u=100\sqrt{2}sin100\pi[/tex].  Biết công suất trên biến trở là 40W và hiệu điện thê hiệu dụng trên đoạn mạch gồm tụ điện và biến trở là    [tex]U_{CR}=25\sqrt{5}[/tex]. Tính C, R và viết biểu thức cường độ tức thời trong mạch.

mong các thầy và mọi người giúp đỡ

xin cảm ơn
HD em làm
P=R.URC^2/ZRC^2
==> R/ZRC^2=P/URC^2 (1)
Mặt khác I=U/Z=URC/ZRC (2)
khai triển hai PT hai ẩn ==> R,C ==> viêt i